Her kan du få et indblik i

 

Min proces ifm. konsulentbistand

Hver klient og opgave en unik, men den overordnede proces er ofte den samme. Typisk ser den sådan her ud:

1. Første kontakt/brief2. Møde/brief/rådgivning3. Tilbud/projektoplæg4. Ordre5. I gang/proces6. Levering af produkt/ydelse7. Evt. revision8. Endelig levering/afslutning9. Faktura10. Opfølgning/evaluering (3-6 mdr.)11. Evt. justering/nye tiltag
Den første kontakt er typisk en henvendelse via e-mail eller telefon, hvor jeg får en kort introduktion til klienten og den hjælp der ønskes. Nogen medbringer allerede en brief her. Afslutningsvist aftaler vi et egentlig møde, medmindre vi kan gå i gang/i proces med det samme.
Er der tale om et længere projekt eller levering af et produkt, så bruger vi det første møde på at få ansigt på hinanden og gå mere i dybden med de to hovedsspørgsmål “hvor er I nu” og “hvor vil I gerne hen” (se nedenfor). Har du blot booket mig til rådgivning, så er det det vi mødes om her, hvorefter vi afregner. Typisk mødes vi i København, alternativt taler vi sammen via skype eller telefon.
I forlængelse af den første kontakt eller det første møde – og derpå det fornødne forarbejde og research – udarbejder jeg et tilbud, samt et evt. projektoplæg, og fremsender det sammen med mine handelsbetingelser. Er der kommentarer til tilbudet eller projektoplægget, så taler vi om det og jeg rettet evt. til. Ved større projekter kan en egentlig kontrakt komme på tale.
Når vi er nået til enighed om tilbud og betingelser, samt evt. kontrakt, så bekræfter jeg ordren.
Efter ordrebekræftelsen går jeg i proces og påbegynder arbejdet, herunder evt. forarbejde, research, analyser og/eller udformning produkter, indhold mv.
Når (for)procesen er fuldført leveres det færdige produkt eller ydelsen udføres.
Er der evt. en mindre rettelse til det leverede produkt, så udformes der en revision/ny udgave.
Efter en evt. mindre rettelse leveres det endelige produkt og opgaven/projektet afsluttes.
Efter afslutning af opgaven/projektet fremsendes en faktura.
En opfølgning og evaluering vil ofte være en god idé – især ved større projekter. Det sker typisk efter 3-6 måneder. Her ser vi på resultaterne af vores arbejde og diskuterer evt. justeringer og/eller nye tiltag.
Hvis der ved en evt. opfølgning og evaluering viser sig at være detaljer, som bør justeres og/eller nye tiltag der bør introduceres, så vil der blive udformet et nyt tilbud på dette.

 

To hovedspørgsmål

Der er to hovedspørgsmål, som altid overordnet guider processen, når jeg hjælper klienter med kommunikation og markedsføring – især når vi ser på det store billede og udvikler strategi.

For det første skal vi gøre status og fastslå, hvor I står nu. Derpå skal vi drømme sammen og finde ud af, hvor I gerne vil hen. Begge spørgsmål kickstarter samtalen, som derefter kaster en række underspørgsmål af sig.

Typisk kommer vi omkring emner som produkter/ydelser, salgstal, målgrupper, marked, positionering, usp, brand/identitet, strategi, salgsflow, salgskanaler, kommunikations- og markedsføringskanaler og platforme, organisation, kompetencer, budget, data/analytics og evalueringer/anmeldelser.

 

Den gode brief/opgavebeskrivelse

En brief, også kendt som en briefing eller opgavebeskrivelse, kan ofte speede processen op, hvis du som klient selv medbringer en.

Det er her du har mulighed for detaljeret at beskrive, hvad du ønsker hjælp til, hvorfor, inden for hvilke rammer og med hvilket mål. Ofte laver vi dog briefen sammen i forbindelse med den første kontakt, det første møde eller umiddelbart efter.

Den gode brief indeholder og besvarer ideelt set:

  • Baggrund for opgaven
  • Problemformulering (helt kort: problem/behov)
  • Formål (hvorfor)
  • Målgruppe (hvem)
  • Budskab (hvad)
  • Udtryk/stil/stemning (hvordan)
  • Medivalg/platforme (hvor)
  • Tidsplan/deadlines (hvornår)
  • Kravspecifikation (funktioner, sider mv. – ift. websites)

 

Website produktionsproces

Min proces

 

Kontakt mig