FORRETNINGS- OG HANDELSBETINGELSER FOR ANDREAS KILDEGAARD

PRISER
Alle priser er i DKK og ekskl. moms, samt ekskl. transport (udenfor Kbh.), med mindre andet er angivet. Yderligere information om priser kan findes på andreaskildegaard.dk/priser.

TILBUD
Tilbud er gældende i 60 dage.

STANDARD BETALINGSBETINGELSER
Betalingsfrist er netto 8 dage. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 DKK. Ejerskab og brugsret for det leverede forbliver desuden hos Andreas Kildegaard, indtil det fulde beløb er betalt.

TIMEFORBRUG
Der afregnes pr. påbegyndte time og mindste fakturerede forbrug er derfor 1 time. Er det muligt, og ligger opgaverne i rimelig sammenhæng, samles der dog til bunke indenfor samme time.

ARBEJDSTID
Normal arbejdstid er hverdage kl. 09-17 udenfor ferie/helligdage. Arbejde udenfor dette tidsrum kan ikke garanteres. Evt. arbejde udenfor normal arbejdstid pålægges et tillæg på 25% på hverdage og 50% i weekender og på helligdage. Ved akutte/haste opgaver kan der, såfremt det er muligt, betales et tillæg på 50% for at komme foran i køen.

MATERIALE, ANSVAR OG RETTIGHEDER
Du skal som kunde selv sikre dig, at det materiale, som du sender til mig, ikke er i strid med ophavsretsloven. Derudover fraskriver jeg mig ethvert ansvar i forhold til trykfejl ved filer, som er godkendt før tryk, samt fejl på digitale udsendelser (fx nyhedsbreve, opslag) eller pressemeddelelser, som er godkendt før udsending. Efter endt arbejde ejer jeg desuden alle arbejdsfiler (fx photoshop filer) med mindre andet er aftalt. Disse kan til enhver tid frikøbes.

VEDR. PRODUKTION OG LEVERING AF WEBSITES
Når jeg producerer et website indgår der to korrekturgange (se evt. ‘min proces’ på andreaskildegaard.dk, fremsendt procesdiagram eller projektplan). En ved demo/visuelt oplæg i fase 2 (procesfasen), samt en ved fremsendelse af den færdige løsning til godkendelse i afslutning af fase 2. Her kan mindre justeringer foretages indenfor det leverede tilbuds pris. Justeringer der afviger væsentligt fra den af kunden leverede brief og kravspecifikation, samt det derpå godkendte tilbud og projektoplæg, er ikke inkluderet i prisen.

Når jeg overleverer et website, så leverer jeg et færdigt og fungerende produkt, der testes og godkendes i fællesskab med kunden inden overlevering. Efter overlevering overtager kunden – delvist i fællesskab med den valgte leverandør af webhotel (hosting leverandøren) – det fulde ansvar for både website og webhotel, og evt. yderligere opgaver eller rådgivning faktureres efter gældende timepris eller nyt tilbud. Det anbefales desuden at kunden regelmæssigt opdaterer websitets CMS-system (WordPress ell. lign.) og dets plugins, samt tager backup for at sikre et velfungerende og sikkert website. Ellers kan denne service købes hos mig.

Har kunden købt et WordPress serviceabonnement hos mig, så sørger jeg for daglig backup, månedlig opdatering af WordPress kernen, plugins og temaer, samt diverse løbende tjek af sikkerhed mv. (læs mere under ‘WordPress serviceabonnement’).

Bemærk desuden, at jeg ikke yder akut/fast daglig teknisk support – heller ikke ifm. WordPress serviceabonnementer – hvorfor man altid først skal kontakte leverandøren af sit webhotel (hosting leverandøren) ved problemer ifm. websitet. Jeg kan selvfølgelig hyres, hvis der er behov for løsning af problemer, rettelser/justeringer, ud- eller ombygninger af websitet – og skal gøre mit bedste for at imødekomme akutte situationer (evt. mod et tillæg for at komme foran i køen af opgaver og/eller ved arbejde udenfor normal arbejdstid – se ‘priser’ og ‘arbejdstid’.).

Se andreaskildegaard.dk/support for kontakt- og supportoplysninger for de hosting/webhotel-leverandører, som jeg benytter og anbefaler.

WORDPRESS SERVICEABONNEMENT
WordPress serviceabonnementet faktureres månedligt bagud, kan gensidigt opsiges med en måneds varsel og kan ændres med en måneds varsel. Findes der fejl/problemer ifm. diverse tjek og overvågninger, som bør udbedres, gives der et bud på løsning af disse.

Bemærk desuden, at jeg ikke ansvarlig er for evt. ændringer – f.eks. i funktionalitet, design eller vilkår – der introduceres ifm. opdatering af WordPress kerne, plugins eller temaer. Det er udelukkende styret af leverandøren af de pågælende elementer (kerne, plugins, temaer) og er derfor udenfor min kontrol.

Oprettelsesprisen dækker gennemgang af WordPress setup, samt installation og opsætning af backup, overvågning mv.

ANSVAR VED RÅDGIVNING, TRÆNING OG UNDERVISNING
Når jeg rådgiver, træner og underviser, så gør jeg det på baggrund af min faglige erfaring, uddannelse og løbende efteruddannelse. Hvordan min rådgivning, træning eller undervisning bruges i praksis, har jeg ingen kontrol over, og kan derfor ikke stilles til ansvar for dette (f.eks. ved udeblevne resultater).

BOOKING AF TID, RÅDGIVNING, TRÆNING/UNDERVISNING, OPLÆG OG FOREDRAG
Når du booker mig, så aftaler vi sammen indhold, varighed og pris, hvorefter jeg bekræfter vores aftale, som derefter er bindende. Rådgivning skal aflyses senest 24 timer før, ellers faktureres 100% af beløbet. Træning, undervisning, workshops, oplæg og foredrag skal aflyses senest 7 dage før, ellers faktureres 50% af beløbet – aflyses der under 48 timer inden, faktureres 100% af beløbet.

PRIVATLIVS POLITIK VEDR. KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Når du indgår et samarbejde med mig, har jeg brug for følgende informationer om dig og din virksomhed: virksomhedsnavn, kontaktperson, adresse, e-mail, telefonnummer og CVR. Jeg registrerer og opbevarer disse oplysninger bl.a. for at kunne udsende faktura for udført arbejde. Disse data bliver opbevaret sikkert så længe det er nødvendigt eller loven kræver det. Andreas Kildegaard er data ansvarlig hos Andreas Kildegaard. Du kan altid få tilsendt et dokument med de data, jeg opbevarer omkring dig og din virksomhed. Dette er i henhold til GDPR. Hvis du har spørgsmål så kontakt mig på: (se også andreaskildegaard.dk/privatlivspolitik).

Betingelser er gældende pr. 22/3-2019 og omfatter produkter, ydelser og services udbudt af:

Andreas Kildegaard
Tagensvej 201, 4. th.
2400 København NV

CVR: 25961692

Aktuelle betingelser kan altid findes på andreaskildegaard.dk/betingelser.