Case: Dansk Design Center


DDC - Dansk Design Center

En ny og bedre model for designsparring med virksomheder, samt øget booking af møder

For Dansk Design Center (DDC) løste jeg sig to sammenhængende opgaver omkring optimering af deres hovedydelse kaldet “Design:Sparring”; sparringsmøder med danske virksomheder omkring optimering af designstrategi og brug af design.

En ny og bedre model

For det første nytænkte jeg sparringsmødernes forløb og skabte en ny visuel model for møderne. Begge dele byggede på grundige observationer, interviews med alle interessenter, evalueringer og en markedsundersøgelse.

Målet var – via den nye visuelle model – at gøre ydelsen så interessant og overskuelig som muligt for et kundesegment af travle beslutningstagere, som har brug for hurtigt at kunne afkode budskabet og vurdere om det er tiden og udbyttet værd.

Desuden blev selve forløbet udvidet med flere etaper – herunder en ny og vigtig opfølgning 1-6 måneder efter sparringen

En ny og bedre formidling

Dernæst skabte jeg et nyt område på DDCs hjemmeside til formidling af DesignSparring og søgemaskineoptimerede (SEO) dette. Begge dele skete på baggrund af en grundig søgemaskine- og konkurrentanalyse, som begge viste, at der var et stort og uudnyttet potentiale i forhold til at drive kunder ind via deres søgninger på bl.a. Google.

I den forbindelse tekstforfattede jeg nye tekster, som gjorde formidlingen af DesignSparring mere interessant, tydelig og forståelig, samt inkluderede relevante søgeord. Derudover blev den nye visuelle model for forløbet bragt i spil fra toppen af.

Øget booking af møder

Disse tiltag medførte en markant stigning i antallet af nye bookede møder og ikke mindst bedre DesignSparrings forløb. Begge dele var afgørende succeskriterier, da de indgik i den løbende vurdering af DDC og dets virke – fra ministeriel side – ikke mindst i forhold til budget og resultatkontrakter.

Brief

Optimer ydelsen DesignSparring – på baggrund af de nyeste evalueringer – samt formidlingen og markedsføringer deraf, med henblik på væsentligt flere kunder/bookede møder, samt bedre evalueringer.

Opgaver

Hjemmeside, tekstforfatning, søgemaskineoptimering, grafisk design, procesdesign, forretningsudvikling, produktudvikling.

Læs mere

Er du interesseret i flere cases, så følg med på siden cases. Der vil løbende blive lagt flere op. Se også flere eksempler på grafisk design og digital design under portfolio.


Andreas Kildegaard

Om Andreas Kildegaard

Jeg er formidler og kommunikatør. Jeg fungerer desuden som rådgiver og sparringspartner omkring kommunikation, formidling, kreativitet og kreative projekter. Siden 1997 har jeg arbejdet med kommunikation, grafisk design, digital design, formidling, tekstforfatning, dokumentarfilm, video og radio.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *